Zgodovina

DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., je nastala aprila 2011 s statusnim preoblikovanjem podjetja DDC svetovanje inženiring, d.o.o., na podlagi odločitve lastnika Republike Slovenije, da zaradi lastnih potreb in interesa ministrstev ustanovi »DRŽAVNEGA INŽENIRJA«, ki bo kot notranji izvajalec za subjekte javnega prava opravljal storitve investicijskega inženiringa, vodenja investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne storitve.

Z imenom DDC svetovanje inženiring, d.o.o. je družba delovala od decembra 2002, ko se je tedanja Družba za državne ceste skladno z novimi poslovnimi cilji preimenovala. Z odločno usmeritvijo na ostala področja izven cest, so postale storitve družbe cenjene in iskane tudi pri gradnji mejnih prehodov, na področju železniške, vodne in komunalne infrastrukture, pri visokih gradnjah in drugod. V tem obdobju se je družba z znanjem in izkušnjami, pridobljenimi v Sloveniji, pričela intenzivno usmerjati tudi na tuje trge.

Družba je pod imenom Družba za državne ceste, d.o.o. začela delovati julija 1994 kot pravna naslednica družbenega podjetja Cestni inženiring, ki ga je Vlada RS februarja istega leta z Aktom o preoblikovanju preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo. Ustanovljena je bila predvsem za strokovno podporo gradnji avtocest, opravljala pa je tudi inženirske in svetovalne storitve pri gospodarjenju s preostalo državno cestno mrežo.

Cestni inženiring, p.o., pravni predhodnik nekdanjega DDC svetovanje inženiring je bil kot družbeno podjetje ustanovljen maja leta 1987. Sprva je bil, poleg inženirskih opravil, pooblaščen tudi za investitorja gradnje in rekonstrukcije cest in cestnih objektov, kasneje pa je za investitorja, Republiško upravo za ceste, izvajal strokovne storitve.

| DRI 2017 Vse pravice pridržane!