O DRI

Pod imenom DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture družba deluje od aprila 2011. Lastnik Republika Slovenija jo je s statusnim preoblikovanjem dotedanje družbe ustanovil z namenom, da kot notranji izvajalec subjektom javnega prava zagotovi storitve investicijskega inženiringa, vodenja investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne storitve po t.i. "in-house" pogodbenem modelu.

Področja delovanja:

  • železniška infrastruktura
  • cestno - prometna infrastruktura
  • komunalna in vodna infrastruktura
  • stavbe
  • energetika

| DRI 2017 Vse pravice pridržane!