Obvoznica Krško

Obvoznica Krško

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

| DRI 2017 Vse pravice pridržane!